ماکت یا نمونک در واقع نمونه ای کوچک و ساده از چیزی است که قرار بر ساخت آن وجود دارد. ماکت سازی با هدف ارائه یک طرح و ایده انجام می شود و نقش بسیار مهمی در کسب رضایت کارفرما خواهد داشت. ساخت ماکت به درک بهتر از سوی کارفرما منجر می شود و ایده ای که در ذهن سازنده وجود دارد را به شکل ملموس در اختیار بقیه افراد قرار می دهد.

ماکت سازی ممکن است با اهداف گوناگونی انجام شود و جنس و نحوه ی ساخت آن نیز بر اساس همان هدف تعیین می شود.

یکی از انواع ماکت که بسیار پیچیده نیز هست، ماکت های متحرک یا دینامیک نام دارد. همان طور که از نام این نوع ماکت پیداست، دارای دامنه حرکتی بوده و خاصیت جابجایی نیز دارد.

ماکت متحرک از انواع جدید ماکت محسوب می شود که ساخت آن مشکل تر از مدل های قدیمی است.

در ساخت ماکت های متحرک از فرآیند های شیمیایی، اصول مکانیکی و حتی سیستم های رباتیک استفاده می شود که شاهدی بر پیچیده بودن نحوه ی ساخت این نوع ماکت ها است.

یکی از موارد استفاده از ماکت متحرک، تبلیغات برند های مختلف در سطح شهر ها است. برای این منظور از ماکت های سایز بزرگ استفاده می شود و در ساخت آن از نورپردازی هم کمک گرفته می شود. مزیت این ماکت ها نسبت به بیلبورد های تبلیغاتی در چند وجهی بودن آن ها است و همچنین هزینه ی ماهانه اجاره بیلبورد از نصب ماکت بیشتر خواهد بود.

ماکت های متحرک که به منظور تبلیغات در سطح شهر قرار می گیرند می توانند در فضاهای متفاوتی نصب شوند و محدودیت خاصی ندارند. به طور مثال می توان این گونه ماکت ها را در فضای سبز اطراف بزرگراه ها، نیمکت های شهری، پل های سواره رو و هر جای دیگری که مناسب آن تبلیغ خاص باشد، نصب کرد.