Here at Modelmakers we have a large, enthusiastic and highly skilled team. This team has evolved over the past few years into a very stable, highly motivated workforce with one common goal – enjoying the satisfaction of a job well done. As such, we take personal pride in the quality of every project that leaves the work shop. We believe by focusing on quality rather than quantity

گروه ماکت سازی مهران سازه متشکل از یک تیم مشتاق و بسیار با مهارت است که در طول چند سال گذشته به یک نیروی کار بسیار با انگیزه و پایدار با یک هدف مشترک دست یافته است . لذت رضایت از شغل و افتخار به کیفیت انحصاری در کار از اعتقاد ما به این مهم می باشد و تمرکزمان به کیفیت بیشتر از کمیت است 

این گروه که از مهندسین معمار ، عمران با تجربه و دارای مهارت بالای طراحی و اسمبل گرد آمده اند از مشاوره و طراحی تا اجرای مدل را توسط برنامه های کامپیوتری و اسکیل شده طرح و در نهایت اقدام به اسمبل مینمایند. این گروه اولین شرکت ماکت سازی در ایران را تشکیل میدهد که پروژه های بین المللی در کارنامه دارد

کلیه دستگاه های مدلسازی این مجموعه دارای استاندارد اروپا بوده و خطایی کمتر از یک صدم میلیمتر را داراست . دستگاه لیزر این گروه با ابعاد 4 متر مربع قادر است مدلهای بزرگ را  با کمترین خطا برشکاری نماید

about us

mehransazeh5mehransazehcmehransazeh32mehransazeh54

شعار ما برتری کیفیت بر کمیت است.