ماکت پالایشگاه اصفهان ، بخش سوم واحد گاز مایع (LPG Unit)