ماکت پالایشگاه اصفهان ، بخش دوم واحد کاهش گرانروی (Visbreaker Unit)